urządzenia dla przemysłu górniczego

Jakość

Strategia MTP S.A. zmierza do utrzymania stabilnej  i znaczącej pozycji producenta na rynku maszyn i urządzeń górniczych, specjalistycznych urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych spawanych oraz związanych z tym usług handlowych 

Wynikającą z tej strategii polityka jakości MTP S.A zakłada ciągły  rozwój firmy poprzez coraz szybsze, elastyczne i atrakcyjne cenowo spełnianie wymagań naszych Klientów prowadzące do wzrostu ich zadowolenia. 

Stałym dążeniem wszystkich pracowników MTP S.A jest  umacnianie postrzegania znaku firmowego w kierunku skojarzenia z zaufaniem, profesjonalizmem  w projektowaniu, produkcji maszyn i urządzeń górniczych, specjalistycznych urządzeń dla górnictwa oraz konstrukcji stalowych spawanych,  a także fachową obsługą klienta na każdym etapie naszej działalności.

Powyższe cele strategiczne realizujemy poprzez:

  • Ciągłe doskonalenie  systemu zarządzania jakością oraz oferowanych wyrobów
  • Identyfikowanie, monitorowanie i  doskonalenie procesów przebiegających w MTP S.A
  • Sterowanie procesem spawania na zasadzie udokumentowanego planowania i realizacji: personelu, zakupów, wykonawstwo i kontrola jakości
  • Określanie i monitorowanie szczegółowych, mierzalnych celów jakości dla procesów
  • Zespołowe rozwiązywanie problemów własnych i Klienta, analizowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości i stanu zadowolenia Klienta w celu podejmowania działań związanych z doskonaleniem metod postępowania i podnoszenia skuteczności oraz efektywności procesów
  • Konsekwentne spełnianie wymagań Klienta i stosownych wymagań prawnych dla oferowanych wyrobów we wszystkich procesach związanych z realizacją wyrobów
  • Systematyczne szkolenie personelu i dążenie do podnoszenia jego kompetencji w celu lepszego spełniania wymagań klienta oraz zapewnienie i utrzymania poczucia odpowiedzialności za jakość na wszystkich stanowiskach pracy w M - Profil 

Kierownictwo MMTP S.A zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała, zakomunikowana w firmie  a jej adekwatność  jest okresowo oceniana


MTP S.A.
urządzenia dla przemysłu górniczego

34-350 Węgierska Górka
ul. Kościuszki 12a

Tel: 33 8640815
Fax: 33 8640825
biuro@mtpsa.pl
© MTP 2013.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: strony internetowe bielsko

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów.

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z MTP S.A. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Kontakt i informacje.

MTP S.A. ul. Kościuszki 12a 34-350 Węgierska Górka Tel.: +48 338640815 Faks: +48 338640825

Zamknij